DDM Stříbro v novém školním roce

Dům dětí a mládeže Stříbro bude i v novém školním roce nabízet volnočasové aktivity s různou náplní pro zájemce všech věkových kategorií, převážně však pro děti a mládež školního věku.

Tradiční nabídka bude rozšířena o kroužky moderní a estetické gymnastiky, streetdance, kuželek a bowlingu, čtenářského kroužku, kroužků malých a velkých debrujárů, funkčního posilování a dalších.

Zájmové útvary letos zahájí svou činnost 19. září 2016. Ve dnech 1.-2. září bude možno se v rámci Dnů otevřených dveří DDM Stříbro seznámit s nabídkou kroužků a prohlédnout si prostory DDM.

Většinu nabízených činností si můžete vyzkoušet během akce „Kroužky nanečisto“ 9. a 10. září. Seznamy nabízených kroužků a informace o činnosti DDM naleznete také na www.ddm-stribro.cz, facebooku a nástěnkách DDM.

Do kroužků je možno se hlásit od 1. 9. 2016 do doby naplnění maximální kapacity kroužku v kanceláři DDM Stříbro.

Roman Mužík

-- Martin Čechura (26.8.2016)

Zájezd do zábavního parku MIRAKULUM

V sobotu 24. září pořádáme pro děti od 8 let zájezd do zábavního parku Mirakulum v Milovicích nad Labem. Pro děti bude přichystán program v areálu parku, budeme rozděleni do dvou skupin (mladší a starší), přičemž v parku strávíme více než 5 hodin času.

Mirakulum

-- Martin Čechura (26.8.2016)

Příměstský tábor PRÁZDNINY 2016

Turisticko poznávací příměstský tábor se konal první týden v srpnu. První den se 22 táborníků vydalo na cestu kolem světa ve Fantazy golfu v Plasích, klasická zastávka na Kolomazné peci a Kamenném rybníku v blízkosti Plzně. Druhý den nás čekala cesta na Gutštejn a Konstantinovy Lázně, kde jsme ochutnali Prusíkův pramen. Počasí nic moc, vyvětrali jsme pláštěnky a opět pečení buřtů mezi kapkami deště. Třetí den, ve středu, jsme vyrazili směr Tachov. Náš cíl byla prohlídka jízdárny ve Světcích a výšlap na rozhlednu na Vysoké. Čtvrtek patřil opět historii, prošli jsme zříceninu hradu Radyně. Z Radyně pěšky do Starého Plzence a vlakem domu.
A poslední den pátek byl v plánu pěší výlet do Kladrub. Předpovídali celodenní déšť a tak jsme Kladruby vyměnili za návštěvu kuželny ve Stříbře a klubovnu v domě dětí. Proběhl velký turnaj v kuželkách a bowlingu a hry v klubovně. Odpoledne se vyčasilo, ale k radosti většiny táborníků na pěší výlet do Kladrub nebyl čas. Abychom trochu procvičili nohy, vylezli jsme na věž kostela ve Stříbře a obešli stříbrské památky. Místo pečení buřtíků jsme si dali pizzu. Tak na buřty vyrazíme někdy jindy.
B. Šálová

-- Jitka Slívová (23.8.2016)

Příměstský tábor ADVENTURE 2016

Již druhým rokem pořádal dům dětí příměstský tábor plný zážitků ADVENTURE.
Letos jsme pro 25 táborníků připravili výlet na Fantazy golf do Plas, kde jsme prošli celý svět s golfovými holemi a míčky, zastavili jsme se u Kolomazné pece a u boleveckých rybníků.
Na druhý den se těšili především kluci. Zamířili jsme směr Žihle, kde nás čekaly lanové aktivity a lasergame. Každý si prožil trochu strachu na lanech a adrenalinu při střílečce. Třetí den byla v plánu plavba na raftech na Hracholuské přehradě. Start byl u Červené lávky, kde jsme nafoukli rafty, rozdělili pádla, vesty a úkoly a vyrazili po proudu. Obloha se zatáhla, začalo pršet a naše plavba skončila v kempu na Vranově. Doslova mezi kapkami deště jsme opekli buřty, udělali tržbu v místním kiosku a za bouřky se vraceli do Stříbra. Ve čtvrtek se počasí umoudřilo, svítilo sluníčko a my jeli do Lhoty u Plzně na motokáry. Paráda, nejdelší motokárová dráha široko, daleko. Po motokárách jsme se vydali do Wartova mlýna, kde na nás čekala jízda na koních. Jednou koně pod kapotou, jednou pod sedlem. Celodenní výlet jsme zakončili v nedalekých Dobřanech na zmrzlině. A závěrečný den patřil horolezení na skalách, střelbě ze vzduchovky a luku. A nakonec… až na jedno odpoledne pěkné počasí, žádná zranění a půlka prázdnin před sebou. Všem děkujeme a těšíme se zase někdy s domem dětí na viděnou.
B. Šálová

-- Jitka Slívová (23.8.2016)