Léto 2017

Nevíš-li co v létě s časem, vyraz na tábor 😉

leto 2017

-- Jitka Slívová (30.5.2017)

Den dětí 2017

V sobotu 3. 6. 2017 se na stříbrské Plovárně uskuteční oslava Mezinárodního dne dětí. V letošním roce na organizaci spolupracují DDM Stříbro, Sbor dobrovolných hasičů Stříbro a město Stříbro.
Tradiční oslava MDD plná soutěží se spoustou zábavy, příjemných zážitků a odměn bude zahájena ve 13, 00 hod. Pro zájemce budou připraveny sportovní, kreativní, dovednostní a další soutěžní a zábavná stanoviště.

Co Vás čeká?
Ukázky činnosti DDM Stříbro a SDH Stříbro
Airsoft
Lukostřelba
Hasičské dovednosti
Kreativní tvorba
Florbalové dovednosti
Velká trampolína
Hry a soutěže pro děti

Všichni jsou srdečně zváni. Těšíme se na Vás.
R. Mužík

06 den deti

 

 

 

-- Jitka Slívová (19.5.2017)

Akademie DDM Stříbro

Ve středu 7. 6. 2017 se v Kulturním domě ve Stříbře uskuteční přehlídka zájmové činnosti DDM Stříbro – AKADEMIE DDM Stříbro.
Od 17, 00 hod. členové zájmových útvarů ukáží, co se během školního roku naučili, jak strávili volný čas.
Srdečně Vás zveme na vystoupení děti z pohybových, hudebních, tanečních, sportovních i přírodovědných zájmových útvarů.
Součástí Akademie DDM Stříbro bude i výstava výtvarných prací dětí a ocenění nejlepších prací soutěže Včela – příroda – člověk.
R. Mužík

06 akademie

-- Jitka Slívová (19.5.2017)

Výtvarná soutěž Stříbrská lampa má své vítěze

Do konce dubna měli žáci škol tachovského okresu příležitost zasílat svá výtvarná díla do soutěže Stříbrská lampa. Námětem letošního 14. ročníku byl “Vesmír“.                                          Odborná porota hodnotila 415 prací z 18 českých a 4 německých škol.
Vesmírné téma inspirovalo mladé výtvarníky k vytváření prostorových prací z různého materiálu, děti kreslily, malovaly, tiskly i lepily krásné obrázky různých formátů, objevila se i zajímavá keramika.
Všem účastníkům děkujeme za příspěvky do soutěže, vítězům srdečně gratulujeme a těšíme se na shledání při předávání cen na vernisáži dne 31. 5. v 16.30 hod. v prostorách stříbrského muzea.
Za organizátory soutěže Ludmila Fraňková

stribrska lampa - vernisaz stribrska lampa - vystava

-- Jitka Slívová (19.5.2017)

Molkky

 

V pátek 5. května od 16.00 hod pořádá DDM Stříbro turnaj v tradiční finské hře Mölkky. Přijďte si do Minoritských zahrad vyzkoušet tuto skvělou hru s námi. 😉

05 molkky

-- Jitka Slívová (2.5.2017)