Střelecký kroužek

2.kolo FOMEI cup 2018 PÍSEK

Mladí střelci z DDM Stříbro, kteří město reprezentují jako členové oddílu SSPK Stříbro, měli možnost dne 30. 6. 2018 na střelnici v Písku změřit své síly na střelecké soutěži mládeže z malorážky a vzduchovky FOMEI cup 2018.
V kategorii žáků a žákyň do 10 let ve střelbě ze vzduchovky na redukované terče na 10 metrů byl mezi Stříbrskými nejlepší Jindřich Sitta (382 bodů ze 400 možných), získal tak 13. místo. Šafránek  Jakub (294 bodů ze 400 možných) získal tak 16. místo.  Střílelo 25 střelců.
V kategorii dorostenců 11 – 15 let na terče lišky, srnce, kamzíka a kňoura na 50 metrů 10 ran získali umístění: Alblová Bára (388 bodů ze 400 možných), získala tak 5. místo. Bača David (382 bodů ze 400 možných), získal tak 7. místo.  Hlaváček Daniel (376 bodů ze 400 možných), získal tak 8. místo. Krátká Michaela (378 bodů ze 400 možných), získala tak 8. místo.  Karvaš Filip (291 bodů ze 400 možných), získal tak 12. místo.  Michal Vojtěch (214 bodů ze 400 možných), získal tak 16. místo.  Střílelo 32 střelců.
V kategorii juniorky a junioři 16 – 20 let byla konkurence velmi silná. Střelba vstoje s oporou pevné nebo volné tyče a bez opory již vyžaduje předchozí náročný trénink. Velmi dobře si vedl Vojtěch Leitgeb, (371 bodů ze 400 možných), získal tak 6. místo. Pavel Kastl (302 bodů ze 400 možných), získal tak 8. místo. Střílelo 18 střelců.
Všichni zúčastnění střelci ze Stříbra se již těší na další pokračování tohoto závodu, která se budou konat v Jičíně.

Za střelecký kroužek DDM Ing. Jaroslav Šimice a Mgr. Klára Kastlová

1.kolo FOMEI cup 2018

Mladí střelci z DDM Stříbro, kteří město reprezentují jako členové oddílu SSPK Stříbro, měli možnost dne 2. 6. 2018 na střelnici Interwild s. r. o. v Lomu u Tachova změřit své síly na střelecké soutěži mládeže z malorážky a vzduchovky FOMEI cup 2018.
V kategoriii žáků a žákyň do 10 let ve střelbě ze vzduchovky na redukované terče na 10 metrů byl mezi Stříbrskými nejlepší Jindřich Sitta (400 bodů z 400 možných, rozstřel 98 + 10,7), který získal 3. místo.
V kategorii dorostenců 11 – 15 let na terče lišky, srnce, kamzíka a kňoura na 50 metrů 10 ran byl mezi chlapci nejlepší Daniel Hlaváček (7. místo, 358 b.), mezi děvčaty nejúspěšnější Bára Alblová (8. místo, 353 b.).
V kategorii juniorky a junioři 16 – 20 let byla konkurence velmi silná. Střelba vstoje s oporou pevné nebo volné tyče a bez opory již vyžaduje předchozí náročný trénink. Velmi dobře si však vedl Vojtěch Leitgeb, který mezi chlapci obsadil 6. místo, 348 b.
Všech 11 zúčastněných střelců ze Stříbra se již těší na další pokračování tohoto závodu, která se budou konat 30. 6. v Písku, 25. 8. v Kroměříži a 29. 9. v Jičíně.
Za střelecký kroužek DDM Ing. Jaroslav Šimice a Mgr. Klára Kastlová

V sobotu 11. 11. 2017 proběhla v prostoru halové střelnice v budově DDM Stříbro střelecká soutěž pro žáky a rodiče pod názvem Stříbrský ostrostřelec.

Soutěž se koná tradičně každým rokem. Závod začal dopoledne v 10.00 za účasti 26 střelců ze střeleckého kroužku DDM Stříbro a spřáteleného střeleckého kroužku ze Stodu pod vedením pí. Králové. Do střeleckého klání se podle stanovených podmínek museli zapojit i rodiče. Tím se počet střílejících rozšířil na počet 52 střílejících. Rodiče zapojení do střelby měli podpořit úsilí mladých střelců v dosažení co nejlepších výsledků.
Účastníky přivítal v areálu střelnice vedoucí kroužku pan Jaroslav Šimice a starší členové kroužku zapojení do organizace soutěže, a dále ti, kteří pomáhají při vedení zájmové střelecké činnosti. V úvodu byli přítomní poučeni o pravidlech střelby, bezpečnosti na střelnici a manipulaci se zbraní. Po úvodu se soutěžící přemístili na jednotlivá střelecká stanoviště a snažili se o dosažení největšího počtu bodů. Soutěžilo se ve volné kategorii, kde střelba nebyla omezena – každý si mohl zvolit libovolnou střeleckou pozici. Jedinou podmínkou bylo nastřílet co nejvíce bodů a dodržet bezpečnostní opatření při střelbě.
V letošním roce jsme připravili pro střelce a rodiče překvapení v podobě nové laserové střelnice. Účastníci soutěže projevili o tuto aktivitu veliký zájem a rodiče si pochvalovali bezpečnost a kvalitu zaměstnání při využití daného zařízení.
Na výborné organizaci závodu se dále podíleli: Mgr. K. Kastlová, Z. Kastl a starší žáci z pondělní směny, kteří vedli jednotlivá pracoviště střelby, výdej střeliva a vyhodnocování terčů (D. Hlaváček, D. Bača, V. Leitgeb, M. Mundil, M. Hruška, M. Krátká, P. Kastl a M. Kastl).
Poděkování patří nejen všem organizátorům soutěže, ale i vedení DDM, které zabezpečilo chutné ceny pro soutěžící v podobě balíčků pro všechny účastníky. A kdo byl tentokrát nejlepší? 1. místo – Jindřich Sitta, 2. místo – Bára Alblová, 3. místo – Daniel Hlaváček.
Po soutěži proběhla beseda s rodiči o náplni kroužku a o využívání zařízení DDM. Rodiče schválili činnost kroužku, podpořili úsilí vedoucích v další výhledové činnosti a vyjádřili svoji spokojenost formou poděkování vedoucím.
Další soutěže se budou konat v roce 2018 na střelnici DDM a SSPK Stříbro v měsících březen, duben, květen a červen. Ukončení střelecké sezóny bude organizováno pro členy střeleckých kroužků v červenci formou střeleckého tábora, kde si zase zařádíme.
Ing. J.Šimice

Mladí střelci v celostátní soutěži obstáli  

Dne 23. 9. 2017 proběhl na střelnici Jičín – Zebín Celostátní přebor ČMMJ v K4M ve střelbě ze vzduchové pušky a malorážky, spojený se 4. kolem celostátního turnaje Fomei Cup 2017, jehož cílem je propagovat střelectví u mládeže a tím podpořit zájem nejen o střelbu, ale také o myslivost. Této soutěže se zúčastnilo 11 mladých střelců ze Střeleckého kroužku DDM Stříbro, který je součástí  SSPK Stříbro. V souboji se zkušenou konkurencí v několika disciplínách dosáhli stříbrští střelci dobrých výsledků.
V kategorii do deseti let děti střílely na deset m vzduchovkou s puškohledem, v ležící poloze s oporou, deseti ranami na redukované terče liška, srnec, kamzík a kňour. V hodnocení žákyň obsadila Bára Alblová (395 bodů) 7. místo, mezi žáky byl nejúspěšnější Filip Karvaš (400 bodů) – 8. místo, Jindřich Sitta (398 bodů) získal 11. místo a Jakub Šafránek (366 bodů) 21. místo.
V kategorii jedenáct až patnáct let se střílelo malorážkou s puškohledem na vzdálenost padesáti metrů, deseti ranami na terče liška, kamzík a srnec vsedě s oporou loktů, na terč kňour vstoje s oporou pevné tyče. V celkovém pořadí žákyň získala Michaela Krátká (358 bodů) 7. místo, i žáci byli úspěšní – Daniel Hlaváček obsadil (329 bodů) 13. místo, Pavel Kastl (319 bodů) 15. místo, David Bača (247 bodů) 20. místo a Vojtěch Michal (182 bodů) 21. místo.
Junioři a juniorky ve věku šestnáct až dvacet let stříleli na vzdálenost padesáti metrů malorážkou s puškohledem, deseti ranami na terč liška v poloze vleže s oporou loktů, na terč srnec vstoje s oporou pevné tyče, na terč kamzík vstoje s oporou volné tyče a na terč kňour vstoje bez opory. Marek Mundil (338 bodů) si vystřílel 6. místo, Vojtěch Leitgeb (330 bodů) 7. místo.
Poděkování si zaslouží nejen soutěžící, ale také jejich rodiče, kteří podpořili sebevědomí mladých střelců, pomohli zabezpečit dopravu na místo soutěže a pomáhali střelcům podle pokynů rozhodčích na střelištích, čímž přispěli k hladkému průběhu celé soutěže.
Za vedoucí střeleckého kroužku: Ing. J. Šimice, Mgr. K. Kastlová

Bojovalo se o pohár starosty

Střelecký kroužek DDM Stříbro uspořádal v sobotu 7. 10. 2017 na vlastní kryté střelnici soutěž „O pohár starosty města Stříbra“ ve střelbě ze vzduchové pušky. Soutěže se zúčastnilo 15 členů stříbrského kroužku a 9 střelců ze spřáteleného střeleckého kroužku ze Stoda.
Soutěž byla rozdělena na dvě části. Mladší žáci stříleli ze vzduchové pušky 20 ran vleže a 10 ran na padací terče. Soutěžilo se o medaile a věcné odměny. A kdo patřil mezi nejlepší? Bára Alblová (125 b.), Jindřich Sitta (108 b.), Filip Karvaš (96 b.), Jakub Šafránek (84 b.) a Daniel Regner – Stod (74 b.).
Starší žáci a dorost stříleli ze vzduchové pušky 30 ran polohovou střelbu a 10 ran na padací terče v časovém limitu 2 minut. Střelci v této kategorií obdrželi věcné ceny a vítěz pohár starosty. A kdo byl nejlepší? Martin Kastl (254 b.), Marek Mundil (217 b.), David Bača (216 b.), Milan Marek – Stod (215 b.) a Daniel Hlaváček (198 b.).
Ceny do soutěže zabezpečil starosta města Bc. Karel Lukeš ve spolupráci s vedoucím střeleckého kroužku. Starší střelci a vedoucí kroužku připravili soutěž na dobré organizační a sportovní úrovni, za což patří všem velké poděkování.

Ing. Jaroslav Šimice, Mgr. Klára Kastlová

STRĚLECKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Již desátým rokem pořádal DDM Stříbro 10. 7. – 15. 7. 2017 střelecký příměstský tábor v přírodě. Tábor je určen pro členy střeleckých kroužků organizovaných na DDM. Náplní tábora je pestrý a zajímavý program navazující na celoroční střelecký výcvik. Děti tak mají možnost si vědomosti nabyté v kroužku ověřit prakticky přímo v terénu a naučit se něco nového v partě kamarádů a pod odborným dohledem instruktorů a vedoucích. Ti se po dlouholeté spolupráci na pravidelných přípravách akce vypracovali na velice dobrou partu.
Táborové aktivity pro děti, které navštěvují tábor pravidelně každý rok, jsou průběžně obměňovány, aby si děti tábor vždy užily. Ani letos však nechyběla stavba stanů, uložení osobních věcí, každodenní rozcvička, dále příprava dřeva na oheň, vaření na ohništi, držení nočních strážních hlídek, práce s mapou a buzolou, zdravotní příprava (aplikace škrtidla, správné použití obvazů, fixace zlomenin, monitoring zraněného…), použití vysílaček v radioprovozu a sportovní hry (hod granátem, plížení na vytvořené překážkové dráze…). Nejvíce se ale všichni těšili na taktická cvičení – zdokonalování se v zacházení s airsoftovou zbraní, přebíjení, střelbu při plnění speciálních týmových úkolů…, na bojové akce v terénu, kurz přežití, maskování, na střelbu ze vzduchovek a malorážek na terče pod odborným dohledem, organizování nočních bojových misí. Nevadilo ani to, že nám počasí letos opět moc nepřálo a několikrát nás obdařilo i silnějším deštěm a nižšími nočními teplotami.
Poděkování za přípravu her a cvičení na táboře patří instruktorům Maxi Hruškovi, Martinu Kastlovi, Vojtovi Leitgebovi a Marku Mundilovi, za zapůjčení dodávky a pomoc při přípravě bojové hry Ing. Danielu Vajdovi a za odbornou i technickou pomoc panu Zdeňku Kastlovi. Velké poděkování patří Kláře Kastlové, která se obětavě starala o zásobování tábora a dohlížela na průběh prací při přípravě stravy v polních podmínkách.
A pokud vás činnost střeleckého kroužku zajímá více, přijďte se podívat v září do DDM Stříbro. Prohlédnete si vybavení střelnic a zařízení, kterými střelecký kroužek disponuje. Vyzkoušíte si praktickou střelbu laserem a podíváte se na fotografie a videa z letošního i předchozích táborů. Ti, kteří se tábora zúčastnili, si zavzpomínají na prožité dny a pro ostatní to může být inspirace k nástupu do střeleckého kroužku.
Za vedoucí: Mgr. Klára Kastlová, Ing. Jaroslav Šimice

FOMEI CUP v Písku (1. 7. 2017)

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. ve spolupráci s firmou FOMEI pořádá čtyřkolovou mládežnickou střeleckou soutěž. Tato soutěž již proběhla 1. 4. 2017 na střelnici v Lomu u Tachova a 1. 6. v Písku. Další dvě kola budou probíhat 26. 8. v Kroměříži a 23. 9. opět v Jičíně.
První červencový víkend proběhlo II. kolo FOMEI CUPU v Písku. Soutěž byla pořádána na střelnici Provazce, která patří Lesům města Písku, s.r.o.
Vlastní soutěž probíhala současně na několika připravených střelištích. Každý střelec při prezenci obdržel startovní číslo, kterým byl označen po celý den soutěže. Účastnilo se 93 soutěžících rozdělených do třech kategorií.
Této soutěže se podruhé zúčastnilo 7 mladých střelců ze Střeleckého kroužku DDM Stříbro, který je součástí  SSPK Stříbro. V souboji se zkušenou konkurencí v několika disciplínách dosáhly velmi pěkných výsledků.
První kategorie žákyně a žáci do deseti let stříleli na redukované terče liška, srnec, kamzík a kňour. Stříleli na 10 m vzduchovkou s puškohledem, v ležící poloze s oporou, deseti ranami.
Druhá kategorie K4M Dorostenky a dorostenci ve věku jedenáct až patnáct let stříleli na terč liška – vsedě s oporou loktů, terč kamzík a srnce – vsedě s oporou loktů, terč kňour – vstoje s oporou pevné tyče. Všechny terče pro druhou kategorii soutěžících se stříleli na vzdálenost padesát metrů, deseti ranami.
Třetí kategorie K4M Juniorky a junioři ve věku šestnáct až dvacet let stříleli na terč liška v poloze vleže s oporou loktů, terč srnec – vstoje s oporou pevné tyče, terč kamzík- vstoje s oporou volné tyče a terč kňour – vstoje bez opory. Všechny terče v této kategorii se střílely na vzdálenost padesát metrů, deseti ranami.

Vyhlášení výsledků:
Střelba Vzd. Puškou Kategorie Žákyně a žáci  – na sedmém místě Alblová Bára s počtem 391 bodů z možných 400.  V celkovém pořadí 20 místo. Třinácté místo Lipovský Jan s počtem 392 bodů z možných 400. V celkovém pořadí 19 místo. Sedmnácté místo Šafránek Jakub s počtem 374 bodů z možných 400. V celkovém pořadí 29 místo. Dvacáté místo Karvaš Filip s počtem 346 bodů z možných 400. V celkovém pořadí 32 místo.
Střelba MP Kategorie Dorostenky a dorostenci – na desátém místě Bača David s počtem 344 bodů z možných 400.  V celkovém pořadí 16 místo. Na dvanáctém místě Krátká Michaila s počtem 256 bodů z možných 400.  V celkovém pořadí 26 místo.
Střelba MP Kategorie Juniorky a junioři – na třetím místě Leitgeb Vojtěch s počtem 366 bodů z možných 400.  V celkovém pořadí 3 místo.
Všichni soutěžící bez ohledu na umístění byli odměněni drobnou cenou od firmy FOMEI. První tři soutěžící v každé kategorii obdrželi diplom a hodnotnou cenu. Ceny do této soutěže věnovala firma FOMEI, Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Okresní myslivecký spolek Písek a společnost Lesy města Písku, s.r.o. Slavnostní zahájení, ale i ukončení a vyhlášení výsledků se konalo za doprovodu myslivecké lovecké hudby.
Zvláštní poděkování si zaslouží, nejen soutěžící, ale také jejich doprovody – podpořili sebevědomí mladých střelců, pomohli zabezpečit dopravu na místo soutěže, dbali pokynů vrchních rozhodčích na střelištích, čímž přispěli k hladkému průběhu celé soutěže. Doufám, že nastoupíme do dalších závodů za aktivní podpory rodičů a příznivců sportovní střelby.
Vedoucí střeleckého kroužku: J.Šimice

 DSC_0527 DSC_0529 DSC_0544 DSC_0548 IMG_0535 IMG_0539 IMG_0542 IMG_0556

Mladí střelci ze Stříbra v republikové soutěži FOMEI CUP 2017 nezklamali

Dne 1. 4. 2017 se na střelnici v Lomu u Tachova konalo 1. kolo Střelecké soutěže mládeže z malorážné a vzduchové pušky na 50 a 10 metrů. Soutěž je pořádána ČMMJ Praha z.s., FOMEI a.s. SK a OMS ČMMJ Tachov.
Této soutěže se poprvé zúčastnilo 10 mladých střelců ze Střeleckého kroužku DDM Stříbro, který je součástí  SSPK Stříbro. Obě organizace poskytují mladým střelcům velmi dobré technické zázemí, a tak napomáhají zkvalitnit jejich střeleckou přípravu. Mládežníci se utkali se zkušenými střelci z celé České republiky a vedli si dobře. Celkem soutěžilo 76 střelců ve třech věkových kategoriích na terče liška, srnec, kamzík a kňour.
V kategorii žáků do 10 let se na 5. místě umístila Bára Albová, 11. – 13. místo obsadili Adam Fousek, Jindřich Sita a Jan Lipovský.
V kategorii dorostenců 11 – 15 let získala 7. místo Michaela Krátká, 12. místo obsadil Pavel Kastl, na 17. místě se umístil David Bača a na 20. místě byl Daniel Hlaváček.
V kategorii juniorů 16 – 20 let obsadil 4. místo Vojtěch Leitgeb a 7. místo získal Martin Kastl.
Mladé střelce čeká ještě další střelecké klání soutěže FOMEI CUP 2017 v termínech:  1. 7. 2017 (Písek), 26. 8. 2017 (Kroměříž) a 23. 9. 2017 (Jičín).

Ing. Jaroslav Šimice, Mgr. Klára Kastlová

dsc_2057 dsc_2201 img_9676 img_9695 img_9805 img_9821 img_9825 Stříbro+Tachov_02

Stříbrský ostrostřelec

V sobotu 26. 11. 2016 proběhlo střelecké dopoledne v prostorách budovy Domu dětí a mládeže ve Stříbře. Pro děti a jejich rodiče byla připravena střelecká soutěž s názvem Stříbrský ostrostřelec. Soutěž se koná již tradičně každým rokem před Vánocemi v areálu střelnice DDM Stříbro.
Závod začal dopoledne v 10.00 za účasti 50 střelců ze střeleckého kroužku DDM Stříbro a střelců střeleckého kroužku ze Stodu pod vedením paní Králové. Mladé střelce intenzivně podporovali jejich rodiče. Do střeleckého klání se podle stanovených podmínek museli zapojit. S jejich pomocí měli mladí střelci dosáhnout co nejlepších výsledků.
Všechny účastníky přivítal na soutěži vedoucí střeleckého kroužku pan Jaroslav Šimice. Přítomné poučil o pravidlech střelby, bezpečnosti na střelnici a o manipulaci se zbraní. Pan starosta města Stříbra, Karel Lukeš, popřál střílejícím hodně střeleckého štěstí a dobré výsledky. Po úvodu se soutěžící přemístili na jednotlivá střelecká stanoviště a snažili se nastřílet co nejvíce bodů. Soutěžilo se ve volné kategorii, kde střelba nebyla omezena dodržováním střeleckých poloh, každý si tedy mohl zvolit libovolnou pozici. Jedinou podmínkou bylo nastřílet co nejvíce bodů a dodržet bezpečnostní opatření při střelbě.
V letošním roce bylo připraveno pro střelce a rodiče překvapení v podobě nové laserové střelnice. Účastníci soutěže projevili o tuto střelnici veliký zájem a rodiče si pochvalovali bezpečnost při organizaci zaměstnání a využití daného zařízení.
Celý závod byl výborně organizován za pomoci paní Kastlové, pana Kastla a starších žáků z pondělní směny, kteří vedli pracoviště střelby, výdeje střeliva a vyhodnocování terčů.  D. Hlaváček, D. Bača, V. Leitgeb a M. Hruška připravili velice zajímavé zaměstnání při využívání laserové střelnice a ukázky střeleb. M. Mundil zabezpečil filmové záběry ze soutěže pro další využití.
Poděkování proto patří všem organizátorům a pomocníkům. Je nutno poděkovat i vedení města, které zabezpečilo finanční podporu soutěže, a sponzorům za poskytnutí dotací v podobě balíčků jako věcných cen.
V závěru soutěže proběhla beseda s rodiči o náplni kroužku a využívání střelnic. Rodiče schválili činnost kroužku, podpořili úsilí vedoucích v další výhledové činnosti a vyjádřili svoji spokojenost formou poděkování vedoucím.
Po ukončení usilovného boje o věcné ceny bylo vyhlášeno ve 13 hodin pořadí soutěžících. Všichni účastníci soutěže si převzali zasloužené ceny a odešli spokojeně domů.
Další soutěže se budou konat v roce 2017 na střelnici SSPK Stříbro v březnu, dubnu, květnu a červnu. Ukončení školní střelecké sezony bude organizováno v červenci v termínu  10. – 15. 7. 2017 formou střeleckého tábora, kde si zase všichni zařádíme.

J.Šimice, vedoucí střeleckého kroužku

laser laser2 laser6 laser7 laser9 sebeob.2 strelba 5 strelba4 vyhod2 vyhod3 vyhod4

kluk.png, 20kB