Stříbrský šíp

Dům dětí a mládeže Stříbro společně s Lukostřelci Českého lesa uspořádali 27. ledna 2018 v prostorách kulturního domu ve Stříbře další ročník lukostřelecké akce pod názvem Stříbrský šíp. Jednalo se o odpolední lukostřeleckou akci určenou nejen pro děti z lukostřeleckých zájmových útvarů DDM Stříbro, DDM Tachov.

Lukostřeleckého závodu, jehož letošním hlavním cílem bylo, aby si děti vyzkoušeli závodní rytmus a atmosféru lukostřeleckého závodu, se zúčastnilo 28 dětí všech věkových kategorii.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.

V kategorii dětí do 10 let – střílí na vzdálenost 10m na terč velikosti 80 cm – zvítězili Jiří Bojda a Květa Dvořáčková.

V kategorii mladší žáci- střílí na vzdálenost 18m na terč velikosti 80 cm – se na 1. místě umístili Lukáš Kučerka a Markéta Andrlová

V kategorii starší žáci- střílí také na 18 m, terč velikosti 60 cm – se umístil na 1. místě Tomáš Krejča.

V kategorii kadet – střílí na 18 m a terč velikosti 40 cm – nejvíce nastřílela Tereza Dischingerová a Adam Hájek.

Další plánovanou lukostřeleckou akcí ve Stříbře bude v polovině dubna Stříbrské 3D. Zde si lukostřelecké umění budou moci vyzkoušet i zájemci z řad rodičů členů lukostřeleckých ZÚ.

-- Roman Mužík (7.2.2018)