Novinky

15.10.2018 DDM bude ve dnech 29.-30. října uzavřen

V době konání podzimních prázdnin (29.-30. října 2018) bude Dům dětí a mládeže Stříbro uzavřen. Nebude probíhat pravidelná zájmová činnost.

11.10.2018 Dětské hřiště u DDM ve dnech 11. a 12. října zavřeno

Dětské hřiště u DDM bude dnes 15. října 2018 z provozních důvodů stále zavřeno. Děkujeme za pochopení.

11.10.2018 Střelecký víceboj mládeže ZRUŠEN

Z provozních důvodů je Střelecký víceboj mládeže, který se měl uskutečnit dne 13. 10. 2018 ZRUŠEN. O případném náhradním termínu budete informováni.

18.09.2018 Akce "Stříbrské kolo - pěško - hraní" ZRUŠENA

Akce Stříbrské kolo - pěško - hraní, která se měla konat v sobotu 22. září, je zrušena.

11.09.2018 Uzavření kanceláře DDM

Dne 13. 9. 2018 bude kancelář DDM uzavřena. Z tohoto důvodu nebude možno přijímat platby za ZÚ. Děkujeme za pochopení.

Přihlašování a platby za zájmové útvary

07.09.2018 Přihlášení do zájmových útvarů (řádné online vyplnění přihlášky pro každý zájmový útvar samostatně a následným doručením podepsané přihlášky do DDM) je možné od 4. 9. 2017.

Online přihlašování je možné na https://ddm-stribro.iddm.cz/. S přihlašováním Vám rádi pomůžeme v úředních hodinách kanceláře pedagogů.
Bez odevzdané podepsané přihlášky na zájmové vzdělávání nelze kroužky navštěvovat.

Platba za zájmové útvary se hradí do 10 dnů od potvrzení přijetí.
Na požádání můžeme prodloužit termín platby a to nejpozději do 26. 10. 2018, nestanoví-li ředitel DDM Stříbro u vybraných ZÚ jinak.
Úplata za zájmové útvary se hradí jednorázově na celý školní rok.

Při úhradě zápisného dětí, žáků, studentů na celý školní rok může být poskytnuta sleva 50% na třetí a každý další ZÚ účastníka. Sleva se vypočítá z ceny nejlevnějších vybraných zájmových útvarů.

Platbu za zájmové útvary lze uskutečnit:

  • platbou v hotovosti v kanceláři v úředních hodinách
  • bezhotovostní formou na účet č. 222180705/0300. Ve zprávě pro příjemce bude  uvedeno jméno a příjmení přijatého účastníka,  názvy zájmových útvarů. Uvádějte správné variabilní symboly.
V případě žádosti o příspěvek od zdravotní pojišťovny je nutné provést platbu v hotovosti v kanceláři DDM Stříbro!