Novinky

13.02.2020 Letní tábory DDM Stříbro

V současné době vytváříme nabídku táborové činnosti na letošní léto. Nabídku plánujeme zveřejnit 28. února 2020. Přihlašování pak bude možné on-line způsobem od 9. 3. 2020 od 16,00 hod..

12.02.2020 Jarní prázdniny v DDM Stříbro

V době jarních prázdnin (17. 2. - 21. 2.) bude Dům dětí a mládeže Stříbro uzavřen. Činnost zájmových útvarů DDM Stříbro bude pokračovat od pondělí 24. února 2020.

24.01.2020 Vnitřní řád DDM Stříbro

S účinností od 6. 1. 2020 platí nové znění Vnitřního řádu DDM Stříbro. V části Provozní a vnitřní režim byla doplněna pravidla pro doprovázející a vyzvedávající osoby. K uvedeným změnám jsme přistoupili z důvodu zajištění větší bezpečnosti účastníků vzdělávání. Celé znění naleznete v sekci Dokumenty a formuláře.

14.01.2020 Kroužky L. Zižkové

V týdnu 13. 1. - 24. 1. 2020 se z provozních důvodů nebudou konat dopolední kroužky L. Žižkové a kroužky Kytara 1 - 5. Děkujeme za pochopení.

17.12.2019 Vánoční prázdniny

V době vánočních prázdnin bude Dům dětí a mládeže Stříbro uzavřen. Činnost zájmových útvarů DDM Stříbro v novém kalendářním roce bude zahájena v pondělí 6. ledna 2020.

​Děti z DDM Stříbro opět ve střelbě v Chebu bodovaly

10.02.2020 Děti ze střeleckého kroužku při DDM Stříbro se 09.02.2020 účastnily dalšího kola soutěže Střeleckého klubu AVZO Cheb na střelnici Myslivna u Chebu. V tomto druhém kole se v disciplíně 2 x 10 ran ze vzduchové pušky na 10 metrů vsedě znovu umístnily na nejvyšších příčkách.
 Kategorie do 10 ti let: Jan Beroun – 1. místo, kategorie do 15 ti let: Jakub Zdeněk Kejík – 1. místo, Pavel Hingar – 2. místo, Dobroslav Beroun – 3. místo, Petr Šándor – 4. místo, Zuzana Štičková – 5. místo a Vojtěch Michal - 8. místo z celkového počtu 24 střelců. Další kolo soutěže se bude konat 22.03.2020. Budeme Vás informovat.
Za DDM Stříbro Zdeněk Kastl