Novinky

01.04.2020 Činnost DDM Stříbro.

V současné době stále přijímáme přihlášky na letní tábory, připravujeme plánované akce a snažíme se pokračovat i ve své hlavní činnosti, v zájmovém vzdělávání. Podrobnosti o činnosti naleznete v sekci UDÁLOSTI.

23.03.2020 Letní táborová činnost

Vážení rodiče, děkujeme za Váš zájem o letní táborovou činnost DDM Stříbro. I v době probíhajících preventivních opatření je možno se na volné tábory hlásit. Podepsané přihlášky je možno odevzdávat do schránky u hlavního vchodu do DDM Stříbro. Platby provádějte po skončení platnosti současných opatření.

10.03.2020 Uzavření DDM Stříbro

Od 11. 3. 2020 je Dům dětí a mládeže stříbro uzavřen. Od tohoto data nebudou až do odvolání probíhat žádné zájmové útvary, akce ani pronájmy prostor. Sledujte webové a facebookové stránky DDM Stříbro a MěÚ stříbro, kde budou zveřejňovány aktuální informace – např. Odvolání mimořádného opatření a opětovné zahájení vzdělávání.

28.02.2020 Letní táborová činnost 2020

V sekci tábory je zveřejněna nabídka letní táborové činnosti. Přihlašování bude možné on-line způsobem od 9. 3. 2020 od 16,00 hod.. Případné dotazy rádi zodpovíme v úředních hodinách kanceláře pedagogů případně telefonicky nebo mailem..

13.02.2020 Letní tábory DDM Stříbro

V současné době vytváříme nabídku táborové činnosti na letošní léto. Nabídku plánujeme zveřejnit 28. února 2020. Přihlašování pak bude možné on-line způsobem od 9. 3. 2020 od 16,00 hod..

​Děti z DDM Stříbro opět ve střelbě v Chebu bodovaly

10.02.2020 Děti ze střeleckého kroužku při DDM Stříbro se 09.02.2020 účastnily dalšího kola soutěže Střeleckého klubu AVZO Cheb na střelnici Myslivna u Chebu. V tomto druhém kole se v disciplíně 2 x 10 ran ze vzduchové pušky na 10 metrů vsedě znovu umístnily na nejvyšších příčkách.
 Kategorie do 10 ti let: Jan Beroun – 1. místo, kategorie do 15 ti let: Jakub Zdeněk Kejík – 1. místo, Pavel Hingar – 2. místo, Dobroslav Beroun – 3. místo, Petr Šándor – 4. místo, Zuzana Štičková – 5. místo a Vojtěch Michal - 8. místo z celkového počtu 24 střelců. Další kolo soutěže se bude konat 22.03.2020. Budeme Vás informovat.
Za DDM Stříbro Zdeněk Kastl