Novinky

28.05.2020 Úřední hodiny DDM Stříbro v období 1. 6. - 30. 6. 2020

Úřední hodiny DDM Stříbro pro období 1. 6. - 30. 6. 2020 naleznete v sekci Úřední hodiny. Mimo uvedenou dobu je vstup do DDM Stříbro povolen pouze po domluvě. Informace o činnosti DDM Stříbro je možné poskytovat také telefonicky nebo e-mailem. Přihlášky a žádosti o vrácení části úplaty je možno vhazovat do schránky DDM Stříbro.

27.05.2020 Otevření veřejného dětského hřiště DDM Stříbro

Od 1. 6. 2020 bude pro veřejnost otevřeno veřejné dětské hřiště DDM Stříbro. Využívání bude možné na vlastní nebezpečí a odpovědnost dle podmínek stanovených v Provozním řádu dětského hřiště a horolezecké stěny. Horolezeckou stěnu je možno využívat pouze s vlastním doneseným vybavením. Budova DDM Stříbro je uzavřena. 

18.05.2020 Vrácení části úplaty za zájmové vzdělávání

Za neproběhlé schůzky zájmových útvarů v období od 11. 3. 2020 do 12. 6. 2020 je možno požádat o vrácení poměrné části zaplacené úplaty za zájmové vzdělávání. Vrácení je možné pouze na základě vyplněné a podepsané žádosti a jen bezhotovostním převodem na bankovní účet žadatele. Žádosti o vrácení je možné podávat pouze do 26. 6. 2020. Formulář žádosti naleznete v sekci Dokumenty a formuláře/ Pro rodiče a účastníky. Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost.

06.05.2020 Neobnovení činnosti DDM Stříbro

Dle rozhodnutí zřizovatele a ředitele DDM Stříbro nebude v tomto školním roce obnovena činnost zájmových útvarů. DDM Stříbro bude do 30. 6. 2020 uzavřen. Do tohoto data se nebudou konat zájmové útvary ani pronájmy prostor. Vzdělávání v některých útvarech bude i nadále probíhat distanční formou.

10.04.2020 Velikonoční přání

Přejeme všem klientům a přátelům DDM Stříbro klidné, pohodové a veselé Velikonoce.

Činnost DDM Stříbro.

01.04.2020
V současné době stále přijímáme přihlášky na letní tábory, připravujeme plánované akce a snažíme se pokračovat ve své hlavní činnosti, v zájmovém vzdělávání.
Interní pedagogové pro účastníky svých zájmových útvarů vytváří a mailem či jiným dálkovým způsobem rozesílají náměty k činnosti, a to jak k procvičování a upevňování získaných dovedností, tak i k získávání nových dovedností a schopností.
V případě zájmu jsme ochotni pomoci i dalším zájemcům s vytvářením námětů na volnočasové aktivity.
Dále nabízíme možnost využít novou databázi aktivit připravenou na portálu SP DDM, který slouží pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí, a především dobré mysli od středisek volného času / domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity naleznete na https://mitkamjit.cz/.
Průběžně se budeme snažit některé naše aktivity v této databázi také uveřejňovat.
Společně to zvládneme!
Tým pracovníků DDM Stříbro