Novinky

28.05.2020 Úřední hodiny DDM Stříbro v období 1. 6. - 30. 6. 2020

Úřední hodiny DDM Stříbro pro období 1. 6. - 30. 6. 2020 naleznete v sekci Úřední hodiny. Mimo uvedenou dobu je vstup do DDM Stříbro povolen pouze po domluvě. Informace o činnosti DDM Stříbro je možné poskytovat také telefonicky nebo e-mailem. Přihlášky a žádosti o vrácení části úplaty je možno vhazovat do schránky DDM Stříbro.

27.05.2020 Otevření veřejného dětského hřiště DDM Stříbro

Od 1. 6. 2020 bude pro veřejnost otevřeno veřejné dětské hřiště DDM Stříbro. Využívání bude možné na vlastní nebezpečí a odpovědnost dle podmínek stanovených v Provozním řádu dětského hřiště a horolezecké stěny. Horolezeckou stěnu je možno využívat pouze s vlastním doneseným vybavením. Budova DDM Stříbro je uzavřena. 

18.05.2020 Vrácení části úplaty za zájmové vzdělávání

Za neproběhlé schůzky zájmových útvarů v období od 11. 3. 2020 do 12. 6. 2020 je možno požádat o vrácení poměrné části zaplacené úplaty za zájmové vzdělávání. Vrácení je možné pouze na základě vyplněné a podepsané žádosti a jen bezhotovostním převodem na bankovní účet žadatele. Žádosti o vrácení je možné podávat pouze do 26. 6. 2020. Formulář žádosti naleznete v sekci Dokumenty a formuláře/ Pro rodiče a účastníky. Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost.

06.05.2020 Neobnovení činnosti DDM Stříbro

Dle rozhodnutí zřizovatele a ředitele DDM Stříbro nebude v tomto školním roce obnovena činnost zájmových útvarů. DDM Stříbro bude do 30. 6. 2020 uzavřen. Do tohoto data se nebudou konat zájmové útvary ani pronájmy prostor. Vzdělávání v některých útvarech bude i nadále probíhat distanční formou.

10.04.2020 Velikonoční přání

Přejeme všem klientům a přátelům DDM Stříbro klidné, pohodové a veselé Velikonoce.

​Děti přestřílely Cheb

18.05.2020
Po nucené tříměsíční odmlce měli 17. 5. 2020 naši mladí střelci z DDM Stříbro a SSPK Stříbro možnost opět vyjet do Chebu a zastřílet si ze vzduchovky na střelnici Myslivna (Střelecký klub AVZO Cheb).  Protože je DDM stále uzavřen, domluvili jsme se s ostatními rodiči a dopřáli našim ratolestem zasoutěžit si na této přírodní střelnici. A o tom, že svou příležitost střelci v soutěži „Květnová liška“ dobře využili, svědčí krásné výsledky. Při střelbě na 10 metrů v poloze vsedě mířili přesně a za dozoru svého vedoucího střeleckého kroužku, Zdeňka Kastla, „lišky“ úspěšně skolili. Z celkového počtu 36 střelců si Jakub Zdeněk Kejík vystřílel 1. místo, Pavel Hingar byl 2., 5. místo obsadil Dobroslav Beroun, 7. místo Zuzana Štičková, 11. Petr Šándor, Pavel Čepička skončil na 13. místě a Jan Beroun na 14. v kategorii starších žáků, jediný střelec v kategorii mladších žáků - Adam Hlaváček – na svých prvních závodech obsadil krásné 2. místo.
Na další kolo se určitě všichni těší a opět se 14. 6. 2020 na střelnici v Chebu se svými soupeři sejdou.
Za rodiče střelců Zdeňka Hlaváčková