Novinky

20.09.2020 Zájmové útvary K. Čampulové

Z důvodu nemoci nezahájí zájmové útvary Karolíny Čampulové svou činnost ve stanovených termínech. O termínech zahájení budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

31.08.2020 Přihlašování na zájmové útvary DDM Stříbro

Přehled zájmových útvarů DDM Stříbro pro rok 2020/2021 je uveřejněn v sekci Kroužky Přihlašování je možné online od úterý 1. 9. 2020 od cca 9.00 hod. Postup pro přihlášení je uveřejněn v sekci Kroužky/Jak se přihlásit?.

10.08.2020 Zájmové útvary 2020/2021

Nabídku zájmových útvarů pro nový školní rok v současné době připravujeme. Přehled zájmových útvarů plánujeme zveřejnit 26. 8. 2020. Přihlašování na vybrané zájmové útvary bude umožněno od 1. 9. 2020. Zahájení činnosti většiny zájmových útvarů proběhne v týdnu od 21. 9. 2020.

25.06.2020 Prázdninový provoz DDM Stříbro

V období 1. 7. 2020 – 23. 8. 2020 bude Dům dětí a mládeže Stříbro otevřen pouze pro činnosti letních táborů a subjekty s uzavřenou platnou smlouvou o pronájmu prostor.

22.06.2020 Střelecký tábor zrušen

Střelecký tábor 2020 byl z důvodů nenaplnění stanovené minimální kapacity zrušen. O vrácení zaplacené úplaty je možno požádat mailem s uvedením čísla bankovního účtu.

Informace k vrácení poměrné části zaplacené úplaty za vzděl

18.05.2020
Informace k vrácení poměrné části zaplacené úplaty za vzdělávání v zájmových útvarech (kroužcích)

 

  • Vrácení je možné pouze na základě žádosti a jen bezhotovostním převodem na bankovní účet žadatele.
  • Ke kladnému vyřízení žádosti požadujeme vyplněný a podepsaný originál žádosti. Naskenovaná kopie či jiná kopie nestačí.
  • Kladně budou vyřízeny pouze žádosti doručené do 26. 6. 2020.
  • Peníze nelze převádět do následujícího školního roku. Nelze je využít jako např. slevu při placení úplaty za zájmový útvar v následujícím školním roce.
  • V případě nepodání žádosti o vrácení poměrné části úplaty předepsaným způsobem budou tyto finanční prostředky využity pro činnost DDM Stříbro.
 Formulář žádosti naleznete v sekci Dokumenty a formuláře/Pro rodiče a účastníky

Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost.