Novinky

28.05.2020 Úřední hodiny DDM Stříbro v období 1. 6. - 30. 6. 2020

Úřední hodiny DDM Stříbro pro období 1. 6. - 30. 6. 2020 naleznete v sekci Úřední hodiny. Mimo uvedenou dobu je vstup do DDM Stříbro povolen pouze po domluvě. Informace o činnosti DDM Stříbro je možné poskytovat také telefonicky nebo e-mailem. Přihlášky a žádosti o vrácení části úplaty je možno vhazovat do schránky DDM Stříbro.

27.05.2020 Otevření veřejného dětského hřiště DDM Stříbro

Od 1. 6. 2020 bude pro veřejnost otevřeno veřejné dětské hřiště DDM Stříbro. Využívání bude možné na vlastní nebezpečí a odpovědnost dle podmínek stanovených v Provozním řádu dětského hřiště a horolezecké stěny. Horolezeckou stěnu je možno využívat pouze s vlastním doneseným vybavením. Budova DDM Stříbro je uzavřena. 

18.05.2020 Vrácení části úplaty za zájmové vzdělávání

Za neproběhlé schůzky zájmových útvarů v období od 11. 3. 2020 do 12. 6. 2020 je možno požádat o vrácení poměrné části zaplacené úplaty za zájmové vzdělávání. Vrácení je možné pouze na základě vyplněné a podepsané žádosti a jen bezhotovostním převodem na bankovní účet žadatele. Žádosti o vrácení je možné podávat pouze do 26. 6. 2020. Formulář žádosti naleznete v sekci Dokumenty a formuláře/ Pro rodiče a účastníky. Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost.

06.05.2020 Neobnovení činnosti DDM Stříbro

Dle rozhodnutí zřizovatele a ředitele DDM Stříbro nebude v tomto školním roce obnovena činnost zájmových útvarů. DDM Stříbro bude do 30. 6. 2020 uzavřen. Do tohoto data se nebudou konat zájmové útvary ani pronájmy prostor. Vzdělávání v některých útvarech bude i nadále probíhat distanční formou.

10.04.2020 Velikonoční přání

Přejeme všem klientům a přátelům DDM Stříbro klidné, pohodové a veselé Velikonoce.

Informace k vrácení poměrné části zaplacené úplaty za vzděl

18.05.2020
Informace k vrácení poměrné části zaplacené úplaty za vzdělávání v zájmových útvarech (kroužcích)

 

  • Vrácení je možné pouze na základě žádosti a jen bezhotovostním převodem na bankovní účet žadatele.
  • Ke kladnému vyřízení žádosti požadujeme vyplněný a podepsaný originál žádosti. Naskenovaná kopie či jiná kopie nestačí.
  • Kladně budou vyřízeny pouze žádosti doručené do 26. 6. 2020.
  • Peníze nelze převádět do následujícího školního roku. Nelze je využít jako např. slevu při placení úplaty za zájmový útvar v následujícím školním roce.
  • V případě nepodání žádosti o vrácení poměrné části úplaty předepsaným způsobem budou tyto finanční prostředky využity pro činnost DDM Stříbro.
 Formulář žádosti naleznete v sekci Dokumenty a formuláře/Pro rodiče a účastníky

Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost.