Novinky

25.06.2020 Prázdninový provoz DDM Stříbro

V období 1. 7. 2020 – 23. 8. 2020 bude Dům dětí a mládeže Stříbro otevřen pouze pro činnosti letních táborů a subjekty s uzavřenou platnou smlouvou o pronájmu prostor.

22.06.2020 Střelecký tábor zrušen

Střelecký tábor 2020 byl z důvodů nenaplnění stanovené minimální kapacity zrušen. O vrácení zaplacené úplaty je možno požádat mailem s uvedením čísla bankovního účtu.

28.05.2020 Úřední hodiny DDM Stříbro v období 1. 6. - 30. 6. 2020

Úřední hodiny DDM Stříbro pro období 1. 6. - 30. 6. 2020 naleznete v sekci Úřední hodiny. Mimo uvedenou dobu je vstup do DDM Stříbro povolen pouze po domluvě. Informace o činnosti DDM Stříbro je možné poskytovat také telefonicky nebo e-mailem. Přihlášky a žádosti o vrácení části úplaty je možno vhazovat do schránky DDM Stříbro.

27.05.2020 Otevření veřejného dětského hřiště DDM Stříbro

Od 1. 6. 2020 bude pro veřejnost otevřeno veřejné dětské hřiště DDM Stříbro. Využívání bude možné na vlastní nebezpečí a odpovědnost dle podmínek stanovených v Provozním řádu dětského hřiště a horolezecké stěny. Horolezeckou stěnu je možno využívat pouze s vlastním doneseným vybavením. Budova DDM Stříbro je uzavřena. 

18.05.2020 Vrácení části úplaty za zájmové vzdělávání

Za neproběhlé schůzky zájmových útvarů v období od 11. 3. 2020 do 12. 6. 2020 je možno požádat o vrácení poměrné části zaplacené úplaty za zájmové vzdělávání. Vrácení je možné pouze na základě vyplněné a podepsané žádosti a jen bezhotovostním převodem na bankovní účet žadatele. Žádosti o vrácení je možné podávat pouze do 26. 6. 2020. Formulář žádosti naleznete v sekci Dokumenty a formuláře/ Pro rodiče a účastníky. Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost.

Včela, příroda, člověk 2020

26.06.2020

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
výtvarné soutěže
VČELA – PŘÍRODA – ČLOVĚK 2020
 
1. kategorie         MŠ
 
1. místo Lacman Lilly 3 roky  
 
2. kategorie       1. – 3. třída ZŠ
 
1. místo Suchánková Kateřina 8 let 1. třída, ZŠ Stříbro, Mánesova
2. místo Sasmann Vojtěch
Baloun Baloun
8 let ŠD při ZŠ Stříbro, Mánesova
3. místo Hájková Sofie 7 let 1. třída, ZŠ Stříbro, Mánesova
 
3. kategorie       4. – 5. třída ZŠ
 
1. místo Nquyen Linda
Nquyen Dam Phuonq Anh DianaNquyen Tchi Bich Nqoc Iva
11 let 5. třída, ZŠ Stříbro, Mánesova
 
2. místo Pavlíková Eliška 12 let 5. třída ZŠ Stříbro, Mánesova
3. místo Prokopová Lucie 11 let 5. třída ZŠ Stříbro, Mánesova
 
4. kategorie       Prostorové práce
 
1. místo Loukota Lukáš 10 let Keramika DDM Stříbro