Novinky

27.09.2021 Nový zájmový útvar - Sportovky 2

Od 27. 9. nabízíme nový zájmový útvar - Sportovky 2. Termín konání je ST 16:10 - 17:10 hod. Aktuální přehled zájmových útvarů DDM Stříbro nabízených pro rok 2021/2022 je zveřejněn v sekci Kroužky. Přihlašování je možné online. Postup pro přihlášení je zveřejněn v sekci Kroužky/Jak se přihlásit.

25.08.2021 Nabídka zájmových útvarů

Přehled zájmových útvarů DDM Stříbro nabízených pro rok 2021/2022 je zveřejněn v sekci Kroužky Přihlašování je možné online od středy 1. 9. 2021 od cca 10.00 hod. Postup pro přihlášení je zveřejněn v sekci Kroužky/Jak se přihlásit. Z provozních a bezpečnostních důvodů (probíhající stavební práce) nemůžeme zatím nabídnout dopolední ZÚ pro rodiče a děti do 2 let a pro děti do 3 let. O termínu zveřejnění nabídky těchto ZÚ bude veřejnost informována.

17.08.2021 Zájmové útvary 2021/2022

Nabídka zájmových útvarů pro nový školní rok je v současné době připravována. Přehled zájmových útvarů plánujeme zveřejnit 25. 8. 2021. Přihlašování na vybrané zájmové útvary bude umožněno od 1. 9. 2021.

Rozřazovací Try out Cheerleaders

25.08.2021 Pro všechny zájmové útvary DDM Stříbro Cheerleaders začne letos v září již 5. sezona činnosti.
Z důvodu změn názvů některých skupin a nového rozdělení dle výkonnostních levelů je potřeba, aby členové byli nově rozděleni do skupin. K tomuto rozdělení dojde v rámci akce Try out Cheerleaders., které se uskuteční ve dnech 7.-9. 9.2021.
Pro účast na rozřazovací akci je nutné vyplnit přihlašovací dotazník, kde mimo jiné požadujeme i aktuální e-mailovou adresu, na kterou vám budou během následujících dní zaslané přesné informace i časový harmonogram celé akce. Dotazník naleznete na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3AEgsQlMjB0mHXAq9lSYvZ6m6F3Ei8rVDeP2fp8ktbSGFAQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR0VxnEQuaSMfUiH70cYODBwO3iPbe6HO5lrcEwHinS1UIF6PeotEPUtXXA
Rozřazovací try out je nutno absolvovat, aby došlo ke správnému rozřazení dle věku, zkušeností v předešlých letech a fyzické a sportovní zdatnosti. 
Každý člen se dozví svou novou skupinu ihned po rozřazování. 
Členové skupiny Minnies a Stars se rozřazovacích zkoušek nezúčastní. Informace o přihlášení do jedné ze dvou baby skupin zašle vedoucí zájmového útvaru všem členům e-mailem do 7. 9. 2021.