Novinky

25.06.2020 Prázdninový provoz DDM Stříbro

V období 1. 7. 2020 – 23. 8. 2020 bude Dům dětí a mládeže Stříbro otevřen pouze pro činnosti letních táborů a subjekty s uzavřenou platnou smlouvou o pronájmu prostor.

22.06.2020 Střelecký tábor zrušen

Střelecký tábor 2020 byl z důvodů nenaplnění stanovené minimální kapacity zrušen. O vrácení zaplacené úplaty je možno požádat mailem s uvedením čísla bankovního účtu.

28.05.2020 Úřední hodiny DDM Stříbro v období 1. 6. - 30. 6. 2020

Úřední hodiny DDM Stříbro pro období 1. 6. - 30. 6. 2020 naleznete v sekci Úřední hodiny. Mimo uvedenou dobu je vstup do DDM Stříbro povolen pouze po domluvě. Informace o činnosti DDM Stříbro je možné poskytovat také telefonicky nebo e-mailem. Přihlášky a žádosti o vrácení části úplaty je možno vhazovat do schránky DDM Stříbro.

27.05.2020 Otevření veřejného dětského hřiště DDM Stříbro

Od 1. 6. 2020 bude pro veřejnost otevřeno veřejné dětské hřiště DDM Stříbro. Využívání bude možné na vlastní nebezpečí a odpovědnost dle podmínek stanovených v Provozním řádu dětského hřiště a horolezecké stěny. Horolezeckou stěnu je možno využívat pouze s vlastním doneseným vybavením. Budova DDM Stříbro je uzavřena. 

18.05.2020 Vrácení části úplaty za zájmové vzdělávání

Za neproběhlé schůzky zájmových útvarů v období od 11. 3. 2020 do 12. 6. 2020 je možno požádat o vrácení poměrné části zaplacené úplaty za zájmové vzdělávání. Vrácení je možné pouze na základě vyplněné a podepsané žádosti a jen bezhotovostním převodem na bankovní účet žadatele. Žádosti o vrácení je možné podávat pouze do 26. 6. 2020. Formulář žádosti naleznete v sekci Dokumenty a formuláře/ Pro rodiče a účastníky. Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost.

Program akcí

Události

Včela, příroda, člověk 2020

26.06.2020 Výsledky výtvarné soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v rámci EHD dne 5. 9. 2020.

Podmínky účasti na táborech DDM

05.06.2020 Plánované příměstské i pobytové tábory DDM Stříbro se uskuteční.

Mezinárodní den dětí

01.06.2020 Všem dětem přejeme veselý a pohodový sváteční den.

Zájmové útvary pro dospělé

29.05.2020 Žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníkového šetření o zájmových útvarech (kroužky) pro dospělé v DDM Stříbro.

Provozní doba dětského hřiště

28.05.2020 ​Od 1. 6. 2020 bude pro veřejnost otevřeno veřejné dětské hřiště DDM Stříbro. Hřiště bude otevřeno denně v době 10,00 - 20,00 hod.