DDM Stříbro je regionálním střediskem volného času převážně pro děti a mládež. Naši pracovníci zajišťují zájmové kroužky ve Stříbře, Kladrubech a Svojšíně. Každoročně otevíráme okolo 100 zájmových útvarů, které navštěvuje cca 1000 členů. Mimo tyto pravidelné aktivity pořádáme během roku více než 70 spontánních a vícedenních akcí a táborů. V rámci doplňkové činnosti nabízíme zapůjčení sportovních a tábornických potřeb.

i1.jpg, 11kB
i1.jpg, 11kB
i1.jpg, 11kB

Nabídka pracovního uplatnění

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace

hledá pro školní rok 2018/2019 pracovní sílu na provádění úklidových prací v budově Masarykovo náměstí 17, Stříbro.

Pracovně právní vztah vznikne na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Nabízíme pružnou pracovní dobu (úklid musí být dokončen nejpozději v 10,00 hod.)

Požadujeme trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost

Žádosti zasílejte na info@ddm-stribro.cz, případně poštou na adresu:

Dům dětí a mládeže Stříbro, Masarykovo nám. 17, Stříbro.

Více informací na tel.: 374622277; 602101561.

-- Roman Mužík (22.7.2018)

Střelecký tábor 2018

Airsoftový tábor probíhal  9. – 14. 7. 2018 na střelnici SSPK umístěné v meandru řeky Úhlavky poblíž silnice vedoucí směrem na Kladruby. Tábořiště je umístěno na louce obklopené vzrostlými stromy a keři. Táborníkům je k dispozici chata, ohniště s posezením a střelecké přístřešky, které využíváme k rozmístění stanů. Táborová kuchyň je umístěna v jednom střeleckém přístřešku.  Strava se připravuje na otevřeném ohništi. Ostatní zařízení střelnice využíváme pro táborové soutěže střelbu a hry.
V blízkosti tábora je pěkně zalesněný terén, kde se dá airsoftovou hrou strávit převážná část času z táboření. Program jednotlivých dní je sestaven ze složitějších her přecházejících až do misí, při kterých jednotlivé týmy plní stanovené úkoly.  Na začátku tábora každý účastník projde školením týkající se bezpečnosti při pobytu v táboře. Musí dodržovat táborový řád a pravidla pobytu v táboře. Poté ho čeká druhé školení týkající se vlastních her (správné a bezpečné chování při hrách, všeobecná bezpečnostní pravidla při airsoftu), údržby zbraní (čištění, rozebírání, skládání, manipulace). Znalosti z těchto školení se prověřují praktickou činností. Po jejich úspěšném složení – tedy již druhý den tábora – se začnou odvíjet naplánované hry.
Tábor má denní program: dopolední a odpolední blok her, večer pak posezení a společné hraní na kytaru u táborového ohně.
Z počátku probíhaly hry na táborové střelnici. Zde každý získal správné návyky střelby na pevné i pohyblivé cíle. Druhou přípravou na hry byly v terénu v těsné blízkosti tábora střelba na pohyblivé cíle měnící vzdálenost vzhledem ke střelci – na rozdíl od střelnice, kde je cíl stále stejně vzdálený, i když je pohyblivý.

Základní programová náplň byla:

  • Základy manipulace se zbraní – bezpečnost
  • Základy střelby a bezpečnost (zákon o zbraních)
  • Střelecká soutěž – praktická střelba (na pevné a padací terče)
  • Taktika malých jednotek aplikovaná na airsoft – základy boj v lese
  • Sportovní a kondiční aktivity
  • Airsoftové hry – obrana tábora, pronásledování narušitele a další…
  • Takticky orientované hry – Záchrana rukojmích, ošetření a přeprava raněného
  • Přednáška a ukázky orientovaná na zajímavosti o zbraních, vybavení, konstrukce apod.

Do odpoledního programu patří nejrůznější soutěže. Veškerá činnost se započítává do celotáborové hry, každá soutěž a hra je bodována. Závěrečný den vyvrcholí součtem bodů, kdy jsou děti za své výkony oceněny.
A když nás zlobí počasí, tak si také poradíme, vždyť jsme na to připraveni a cvičíme dál. Přece nejsme žádní, ufňukánci a bábovky. Chceme se zapojit do her a dosáhnout dobré výsledky. A proto další sraz na příštím táboře 2019.
Ing. Jaroslav Šimice

-- Jitka Slívová (17.7.2018)

Ukončení pravidelné zájmové činnosti DDM

V pátek 15. června bude ukončena pravidelná zájmová činnost DDM, tedy většina kroužků.

Děkujeme, že nám zachováváte přízeň a budeme se těšit na letních táborech nebo v novém školním roce 2018/2019.

Tým pracovníků DDM.

-- Martin Čechura (18.6.2018)

Rekord v hraní logické hry 3iQ

Ve středu 13. června si můžete v prostorách DDM zahrát logickou hru 3iQ a přispět tak k rekordnímu počtu sehraných partií v tento den. Akce probíhá současně v celé republice.

-- Martin Čechura (12.6.2018)

Den dětí 2018

V sobotu 2. 6. 2018 se na stříbrské Plovárně uskuteční oslava Mezinárodního dne dětí. V letošním roce na organizaci opět spolupracují DDM Stříbro, Sbor dobrovolných hasičů Stříbro a město Stříbro.
Tradiční oslava MDD plná soutěží se spoustou zábavy, příjemných zážitků a odměn bude probíhat od 13:00 do 15:30 hod. Pro zájemce budou připraveny sportovní, kreativní, dovednostní a další soutěžní a zábavná stanoviště.

Co Vás čeká?
Ukázky činnosti DDM Stříbro, SDH Stříbro a MP Stříbro
Airsoft
Laserová střelnice
Lukostřelba
Jízda na raftu
Hasičské dovednosti
Záchranářské dovednosti
Kreativní tvorba
Ukázka činnosti Kynologického klubu Stříbro
Hry a soutěže pro děti

Všichni jsou srdečně zváni. Těšíme se na Vás.

V případě velmi nepříznivého počasí se program uskuteční na Domě dětí a mládeže.

-- Jitka Slívová (17.5.2018)

Akademie DDM Stříbro

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se v Kulturním domě ve Stříbře uskuteční přehlídka zájmové činnosti DDM Stříbro – AKADEMIE DDM Stříbro.
Od 17, 00 hod. členové zájmových útvarů ukáží, co se během školního roku naučili, jak trávili volný čas.
Součástí Akademie DDM Stříbro bude i vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Včela – příroda – člověk“.

Odpolední kroužky DDM v tento den nebudou probíhat!

-- Jitka Slívová (17.5.2018)

Stříbrská lampa

Výstava vybraných prací 15. ročníku výtvarné soutěže Stříbrská lampa bude zahájena v pondělí 21. května. Jste srdečně zváni 🙂

 

-- Jitka Slívová (17.5.2018)
kluk.png, 20kB