Novinky

16.08.2019 Nabídka zájmových útvarů

Nabídku zájmových útvarů na nový školní rok plánujeme zveřejnit 29. 8. 2019. Přihlašování na vybrané zájmové útvary bude umožněno od 2. 9. 2019. Zájmové útvary zahájí svoji pravidelnou činnost 23. 9. 2019.

07.06.2019 Ukončení činnosti zájmových útvarů DDM Stříbro ve školním r

Ke dni 14. 6. 2019 bude ukončena pravidelná činnost většiny zájmových DDM Stříbro. Některé zájmové útvary však budou probíhat do 28. 6. 2019. Informace o ukončení činnosti těchto ZÚ poskytnou jejich vedoucí.

28.05.2019 Čtvrteční ZÚ J. Zaoralové

Odpolední ZÚ J. Zaoralové (První pomoc, Cheerleaders Diamonds, Cheerleaders Sparkles) se z provozních důvodů 30. 5. 2019 nekonají

22.05.2019 Zájmový útvar Výtvarné dílny pro děti a mládež

Zájmový útvar Výtvarné dílny pro děti a mládež se v období 3. 6. - 14. 6.nebude z provozních důvodů konat. Schůzky budou nahrazeny v květnu 2019. Informace u vedoucí zájmového útvaru J. Minaříkové.

03.04.2019 Velikonoční provoz DDM Stříbro

V době velikonočních prázdnin (18. 4. - 22. 4. 2019) nebude probíhat pravidelná zájmová činnost. Dům dětí a mládeže Stříbro bude uzavřen.

Ukončení činnosti zájmových útvarů DDM Stříbro

07.06.2019
Ke dni 14. 6. 2019 bude ukončena pravidelná činnost většiny zájmových DDM Stříbro.  Některé zájmové útvary však budou probíhat do 28. 6. 2019. Informace o ukončení činnosti těchto ZÚ poskytnou jejich vedoucí.
V letních měsících (červenec–srpen) bude DDM Stříbro otevřen pouze pro činnost letních táborů.
Kancelář DDM Stříbro bude otevřena každou středu v době 8.00 – 11. 00 hod.
Nabídka zájmových útvarů pro školní ro 2019/2020 bude zveřejněna v druhé polovině srpna.
Činnosti nových ZÚ útvarů plánujeme zahájit 26. 9. 2019.
Informace o činnosti a nabízených zájmových útvarech lze získat na www.ddm-stribro.cz, na facebooku DDM Stříbro nebo přímo v DDM Stříbro, Masarykovo náměstí 17 v úředních hodinách.