Novinky

28.05.2020 Úřední hodiny DDM Stříbro v období 1. 6. - 30. 6. 2020

Úřední hodiny DDM Stříbro pro období 1. 6. - 30. 6. 2020 naleznete v sekci Úřední hodiny. Mimo uvedenou dobu je vstup do DDM Stříbro povolen pouze po domluvě. Informace o činnosti DDM Stříbro je možné poskytovat také telefonicky nebo e-mailem. Přihlášky a žádosti o vrácení části úplaty je možno vhazovat do schránky DDM Stříbro.

27.05.2020 Otevření veřejného dětského hřiště DDM Stříbro

Od 1. 6. 2020 bude pro veřejnost otevřeno veřejné dětské hřiště DDM Stříbro. Využívání bude možné na vlastní nebezpečí a odpovědnost dle podmínek stanovených v Provozním řádu dětského hřiště a horolezecké stěny. Horolezeckou stěnu je možno využívat pouze s vlastním doneseným vybavením. Budova DDM Stříbro je uzavřena. 

18.05.2020 Vrácení části úplaty za zájmové vzdělávání

Za neproběhlé schůzky zájmových útvarů v období od 11. 3. 2020 do 12. 6. 2020 je možno požádat o vrácení poměrné části zaplacené úplaty za zájmové vzdělávání. Vrácení je možné pouze na základě vyplněné a podepsané žádosti a jen bezhotovostním převodem na bankovní účet žadatele. Žádosti o vrácení je možné podávat pouze do 26. 6. 2020. Formulář žádosti naleznete v sekci Dokumenty a formuláře/ Pro rodiče a účastníky. Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost.

06.05.2020 Neobnovení činnosti DDM Stříbro

Dle rozhodnutí zřizovatele a ředitele DDM Stříbro nebude v tomto školním roce obnovena činnost zájmových útvarů. DDM Stříbro bude do 30. 6. 2020 uzavřen. Do tohoto data se nebudou konat zájmové útvary ani pronájmy prostor. Vzdělávání v některých útvarech bude i nadále probíhat distanční formou.

10.04.2020 Velikonoční přání

Přejeme všem klientům a přátelům DDM Stříbro klidné, pohodové a veselé Velikonoce.

Program akcí

Neobnovení činnosti DDM Stříbro

06.05.2020 Dle rozhodnutí zřizovatele a ředitele DDM Stříbro nebude v tomto školním roce obnovena činnost zájmových útvarů. DDM Stříbro bude do 30. 6. 2020 uzavřen. Do tohoto data se nebudou konat zájmové útvary ani pronájmy prostor. Vzdělávání v některých útvarech bude i nadále probíhat distanční formou.

Prázdniny I

07.07.2020 Poznávací a naučné výlety v Plzeňském kraji - parník, hrady, ZOO, minigolf, Keltský skanzen. Cíle putování: Hracholusky, Plasy, Švihov, Zhoř - Jivjany.

Prázdniny II

07.07.2020 Poznávací a naučné výlety v Plzeňském kraji - parník, hrady, ZOO, minigolf, Keltský skanzen. Cíle putování: Hracholusky, Plasy, Švihov, Zhoř - Jivjany.

Příměstské soustředění Flitters

13.07.2020 Průpravná cvičení, nácvik akrobatických a gymnastických prvků. Příprava v oblasti týmovosti, zvyšování tělesné zdatnosti, koordinace a synchronizace. Výlet do Jump arény Plzeň.

Příměstské soustředění Diamonds

13.07.2020 Průpravná cvičení, nácvik akrobatických a gymnastických prvků. Příprava v oblasti týmovosti, zvyšování tělesné zdatnosti, koordinace a synchronizace. Výlet do Jump arény Plzeň.

Události

Zájmové útvary pro dospělé

29.05.2020 Žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníkového šetření o zájmových útvarech (kroužky) pro dospělé v DDM Stříbro.

Provozní doba dětského hřiště

28.05.2020 ​Od 1. 6. 2020 bude pro veřejnost otevřeno veřejné dětské hřiště DDM Stříbro. Hřiště bude otevřeno denně v době 10,00 - 20,00 hod.

Informace k vrácení poměrné části zaplacené úplaty za vzděl

18.05.2020 Podrobné informace k vrácení poměrné části zaplacené úplaty za vzdělávání v zájmových útvarech (kroužcích )naleznete po zobrazení článku

​Děti přestřílely Cheb

18.05.2020 Po nucené tříměsíční odmlce měli 17. 5. 2020 naši mladí střelci z DDM Stříbro a SSPK Stříbro možnost opět vyjet do Chebu a zastřílet si ze vzduchovky na střelnici Myslivna (Střelecký klub AVZO Cheb).

Sparkles cheerleaders DDM Stříbro

06.05.2020 Stříbrské "cheerky" nezahálejí ani v době Coronaviru.