Novinky

25.06.2020 Prázdninový provoz DDM Stříbro

V období 1. 7. 2020 – 23. 8. 2020 bude Dům dětí a mládeže Stříbro otevřen pouze pro činnosti letních táborů a subjekty s uzavřenou platnou smlouvou o pronájmu prostor.

22.06.2020 Střelecký tábor zrušen

Střelecký tábor 2020 byl z důvodů nenaplnění stanovené minimální kapacity zrušen. O vrácení zaplacené úplaty je možno požádat mailem s uvedením čísla bankovního účtu.

28.05.2020 Úřední hodiny DDM Stříbro v období 1. 6. - 30. 6. 2020

Úřední hodiny DDM Stříbro pro období 1. 6. - 30. 6. 2020 naleznete v sekci Úřední hodiny. Mimo uvedenou dobu je vstup do DDM Stříbro povolen pouze po domluvě. Informace o činnosti DDM Stříbro je možné poskytovat také telefonicky nebo e-mailem. Přihlášky a žádosti o vrácení části úplaty je možno vhazovat do schránky DDM Stříbro.

27.05.2020 Otevření veřejného dětského hřiště DDM Stříbro

Od 1. 6. 2020 bude pro veřejnost otevřeno veřejné dětské hřiště DDM Stříbro. Využívání bude možné na vlastní nebezpečí a odpovědnost dle podmínek stanovených v Provozním řádu dětského hřiště a horolezecké stěny. Horolezeckou stěnu je možno využívat pouze s vlastním doneseným vybavením. Budova DDM Stříbro je uzavřena. 

18.05.2020 Vrácení části úplaty za zájmové vzdělávání

Za neproběhlé schůzky zájmových útvarů v období od 11. 3. 2020 do 12. 6. 2020 je možno požádat o vrácení poměrné části zaplacené úplaty za zájmové vzdělávání. Vrácení je možné pouze na základě vyplněné a podepsané žádosti a jen bezhotovostním převodem na bankovní účet žadatele. Žádosti o vrácení je možné podávat pouze do 26. 6. 2020. Formulář žádosti naleznete v sekci Dokumenty a formuláře/ Pro rodiče a účastníky. Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost.

Program akcí

Příměstské soustředění Flitters

13.07.2020 Průpravná cvičení, nácvik akrobatických a gymnastických prvků. Příprava v oblasti týmovosti, zvyšování tělesné zdatnosti, koordinace a synchronizace. Výlet do Jump arény Plzeň.

Příměstské soustředění Diamonds

13.07.2020 Průpravná cvičení, nácvik akrobatických a gymnastických prvků. Příprava v oblasti týmovosti, zvyšování tělesné zdatnosti, koordinace a synchronizace. Výlet do Jump arény Plzeň.

Zábava, sport, poznání 2020

13.07.2020 Příměstský tábor, na kterém nás čekají výlety na rozličná zajímavá místa. Děti si užijí zábavu, zasportují si a také se trochu vzdělají: Koněpruské jeskyně, Beroun, Karlovy Vary, Klenčí pod Čerchovem, Capartice, Kašperské Hory, Plzeň. Děti mají každý den zajištěn teplý oběd, doprava je vlastním a...

Adventure 2020

20.07.2020 Příměstský tábor pro sportovněji založené děti, na kterém prožijí spoustu dobrodružných aktivit a vyzkouší si činnosti, se kterými se v běžném životě jen tak nesetkají. Nevřeň, Zruč - Senec, Koněpruské jeskyně, Beroun, Machův mlýn, Krakovec, Líně, Plzeň a další. Děti mají každý den zajištěn teplý...

Letní Cheer soustředění

27.07.2020 Letní pobytové soustředění - pouze pro skupiny Cheerleaders. Průpravná cvičení, nácvik akrobatických a gymnastických prvků. Příprava v oblasti týmovosti, zvyšování tělesné zdatnosti, koordinace a synchronizace.

Události

Včela, příroda, člověk 2020

26.06.2020 Výsledky výtvarné soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v rámci EHD dne 5. 9. 2020.

Podmínky účasti na táborech DDM

05.06.2020 Plánované příměstské i pobytové tábory DDM Stříbro se uskuteční.

Mezinárodní den dětí

01.06.2020 Všem dětem přejeme veselý a pohodový sváteční den.

Zájmové útvary pro dospělé

29.05.2020 Žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníkového šetření o zájmových útvarech (kroužky) pro dospělé v DDM Stříbro.

Provozní doba dětského hřiště

28.05.2020 ​Od 1. 6. 2020 bude pro veřejnost otevřeno veřejné dětské hřiště DDM Stříbro. Hřiště bude otevřeno denně v době 10,00 - 20,00 hod.