Obecné informace

Zájmové útvary DDM Stříbro
školní rok 2023/2024

Nabídka zájmových útvarů je zveřejněna na www.ddm-stribro.cz.

Přihlašování do zájmových útvarů je možné od 1. 9. 2023 od 15,00 hod.

Přihlášení do vybraného zájmového útvaru je možné pouze online

https://ddm-stribro.iddm.cz.
 

Bez odevzdané podepsané přihlášky na zájmové vzdělávání nelze zájmové útvary navštěvovat.
Vytištěné a podepsané přihlášky lze odevzdávat v úředních hodinách DDM Stříbro nebo vkládat do poštovní schránky DDM Stříbro
V úředních hodinách Vám rádi pomůžeme s přihlášením.


Pravidelná činnost zájmových útvarů DDM Stříbro bude zahájena v týdnu od 18. 9. 2023.
Zájmové útvary budou otevřeny pouze v případě naplněné minimální kapacity stanovené ředitelem DDM.
K navýšení úplaty za zájmové vzdělávání došlu v důsledku zvýšených nákladů na provoz DDM Stříbro.

Platba za zájmové útvary:

  • Hradí se jednorázově na celý školní rok do 5 dnů od schválení přihlášky nebo po domluvě s ředitelem DDM Stříbro, nejpozději do 31. 10. 2023.
  • Za přihlášení ve 2. polovině školního roku se účtuje poměrná část zápisného ve výši ½ ročního zápisného.
  • V případě řádného odhlášení (písemně) ze ZÚ do 30. 11. 2023 může být na základě písemné žádosti zákonného zástupce, případně zletilého klienta vrácena úhrada ve výši 50 % z ceny na daný školní rok. V případě odhlášení po 30. 11. 2023 se platba nevrací.
Vstupy na zkoušku:
  • Po přihlášení jsou umožněny 2 po sobě jdoucí vstupy na zkoušku (nelze bez odevzdané podepsané přihlášky).
  • Úplata za vstupy na zkoušku musí být uhrazena nejpozději před ukončením účasti v daném ZÚ.
  • V případě neodhlášení účastníka nejpozději před 3. vstupem na daný na ZÚ bude účtována celá stanovená úplata za vzdělávání.
  • Vstupy na zkoušku jsou umožněny v období do 31. 10. 2023 nebo v případě pozdějšího přihlášení do 3 týdnů od data schválení přihlášky.
Platbu za zájmové útvary lze uskutečnit:
  • platbou v hotovosti v kanceláři v úředních hodinách,
  • bezhotovostní formou na účet č. 222180705/0300 s variabilním symbolem uvedeným na přihlášce.

Platbu bezhotovostní formou lze provést pouze pro každý zájmový útvar samostatně.
V případě žádosti o příspěvek od zdravotní pojišťovny je nutné provést platbu v hotovosti v kanceláři DDM Stříbro!

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.