Novinky

27.09.2021 Nový zájmový útvar - Sportovky 2

Od 27. 9. nabízíme nový zájmový útvar - Sportovky 2. Termín konání je ST 16:10 - 17:10 hod. Aktuální přehled zájmových útvarů DDM Stříbro nabízených pro rok 2021/2022 je zveřejněn v sekci Kroužky. Přihlašování je možné online. Postup pro přihlášení je zveřejněn v sekci Kroužky/Jak se přihlásit.

25.08.2021 Nabídka zájmových útvarů

Přehled zájmových útvarů DDM Stříbro nabízených pro rok 2021/2022 je zveřejněn v sekci Kroužky Přihlašování je možné online od středy 1. 9. 2021 od cca 10.00 hod. Postup pro přihlášení je zveřejněn v sekci Kroužky/Jak se přihlásit. Z provozních a bezpečnostních důvodů (probíhající stavební práce) nemůžeme zatím nabídnout dopolední ZÚ pro rodiče a děti do 2 let a pro děti do 3 let. O termínu zveřejnění nabídky těchto ZÚ bude veřejnost informována.

17.08.2021 Zájmové útvary 2021/2022

Nabídka zájmových útvarů pro nový školní rok je v současné době připravována. Přehled zájmových útvarů plánujeme zveřejnit 25. 8. 2021. Přihlašování na vybrané zájmové útvary bude umožněno od 1. 9. 2021.

Obecné informace

Zájmové útvary DDM Stříbro
školní rok 2021/2022

Nabídka zájmových útvarů je zveřejněna na www.ddm-stribro.cz.

Přihlašování do zájmových útvarů je možné od 1. 9. 2021.

Přihlášení do vybraného zájmového útvaru je možné pouze online
https://ddm-stribro.iddm.cz.

Bez odevzdané podepsané přihlášky na zájmové vzdělávání nelze zájmové útvary navštěvovat.

Vytištěné a podepsané přihlášky lze odevzdávat v úředních hodinách DDM Stříbro nebo vkládat do poštovní schránky DDM Stříbro

V úředních hodinách Vám rádi pomůžeme s přihlášením.

Pravidelná činnost zájmových útvarů DDM Stříbro bude zahájena 4. 10. 2021.
Zájmové vzdělávání bude probíhat dle aktuálních mimořádných opatření MZ ČR.
Zájmové útvary budou otevřeny pouze v případě naplněné minimální kapacity stanovené ředitelem DDM.

Platba za zájmové útvary:

  • Hradí se jednorázově na celý školní rok do 5 dnů od schválení přihlášky nebo po domluvě s ředitelem DDM Stříbro, nejpozději do 29. 10. 2021.

  • Za přihlášení ve 2. polovině školního roku se účtuje poměrná část zápisného ve výši ½ ročního zápisného,

  • V případě řádného odhlášení (písemně) ze ZÚ do 30. 11. 2021 může být na základě písemné žádosti zákonného zástupce, případně zletilého klienta vrácena úhrada ve výši 50 % z ceny na daný školní rok. V případě odhlášení po 30. 11. 2021 se platba nevrací.

Vstupy na zkoušku:

  • Po přihlášení jsou umožněny 2 po sobě jdoucí vstupy na zkoušku (nelze bez odevzdané podepsané přihlášky).

  • Úplata za vstupy na zkoušku musí být uhrazena nejpozději před ukončením účasti v daném ZÚ.

  • V případě neodhlášení účastníka nejpozději před 3. vstupem na daný na ZÚ bude účtována celá stanovená úplata za vzdělávání.

  • Vstupy na zkoušku jsou umožněny pouze v období do 29. 10. 2021.

Platbu za zájmové útvary lze uskutečnit:

  • platbou v hotovosti v kanceláři v úředních hodinách,

  • bezhotovostní formou na účet č. 222180705/0300 s variabilním symbolem uvedeným na přihlášce.

Platbu bezhotovostní formou lze provést pouze pro každý zájmový útvar samostatně.
V případě žádosti o příspěvek od zdravotní pojišťovny je nutné provést platbu v hotovosti v kanceláři DDM Stříbro!