Novinky

04.01.2022 Dopolední ZÚ

Z provozních a bezpečnostních důvodů (probíhající stavební práce) stále zatím nemůžeme nabídnout dopolední ZÚ pro děti do 3 let. V současné době nabídku dopoledních ZÚ připravujeme. O termínu zveřejnění nabídky těchto ZÚ bude veřejnost informována.

04.01.2022 Uzavření hlavního vchodu do budovy DDM Stříbro

Ve dnech 5. 1. 2022 - 9. 1. 2022 bude z důvodu stavebních prací uzavřen hlavní vchod do budovy DDM Stříbro, Masarykovo náměstí 17. Vstup do budovy bude možný pouze bočním vchodem z dětského hřiště (od parku). Sraz účastníků vzdělávání bude v uvedených dnech v prostoru dětského hřiště nejdříve 5 minut před zahájením zájmového útvaru. Vedoucí ZÚ si zde účastníky vyzvedne a po skončení ZÚ budou účastníci do tohoto prostoru opět odvedeni. Boční vchod bude uzamčen. V případě pozdního příchodu je třeba telefonicky kontaktovat vedoucího ZÚ. Z organizačních důvodů prosíme o včasné oznámení nepřítomnosti účastníka vedoucímu ZÚ.

10.12.2021 Změna úředních hodin

Ve dnech 15. 12. 2021 a 5. 1. 2022 budou úřední hodiny kanceláře zrušeny. V případě potřeby nás kontaktujte emailem nebo telefonicky.

Sledujte nás

Obecné informace

Zájmové útvary DDM Stříbro
školní rok 2021/2022

Nabídka zájmových útvarů je zveřejněna na www.ddm-stribro.cz.

Přihlašování do zájmových útvarů je možné od 1. 9. 2021.

Přihlášení do vybraného zájmového útvaru je možné pouze online
https://ddm-stribro.iddm.cz.

Bez odevzdané podepsané přihlášky na zájmové vzdělávání nelze zájmové útvary navštěvovat.

Vytištěné a podepsané přihlášky lze odevzdávat v úředních hodinách DDM Stříbro nebo vkládat do poštovní schránky DDM Stříbro

V úředních hodinách Vám rádi pomůžeme s přihlášením.

Pravidelná činnost zájmových útvarů DDM Stříbro bude zahájena 4. 10. 2021.
Zájmové vzdělávání bude probíhat dle aktuálních mimořádných opatření MZ ČR.
Zájmové útvary budou otevřeny pouze v případě naplněné minimální kapacity stanovené ředitelem DDM.

Platba za zájmové útvary:

  • Hradí se jednorázově na celý školní rok do 5 dnů od schválení přihlášky nebo po domluvě s ředitelem DDM Stříbro, nejpozději do 29. 10. 2021.

  • Za přihlášení ve 2. polovině školního roku se účtuje poměrná část zápisného ve výši ½ ročního zápisného,

  • V případě řádného odhlášení (písemně) ze ZÚ do 30. 11. 2021 může být na základě písemné žádosti zákonného zástupce, případně zletilého klienta vrácena úhrada ve výši 50 % z ceny na daný školní rok. V případě odhlášení po 30. 11. 2021 se platba nevrací.

Vstupy na zkoušku:

  • Po přihlášení jsou umožněny 2 po sobě jdoucí vstupy na zkoušku (nelze bez odevzdané podepsané přihlášky).

  • Úplata za vstupy na zkoušku musí být uhrazena nejpozději před ukončením účasti v daném ZÚ.

  • V případě neodhlášení účastníka nejpozději před 3. vstupem na daný na ZÚ bude účtována celá stanovená úplata za vzdělávání.

  • Vstupy na zkoušku jsou umožněny pouze v období do 29. 10. 2021.

Platbu za zájmové útvary lze uskutečnit:

  • platbou v hotovosti v kanceláři v úředních hodinách,

  • bezhotovostní formou na účet č. 222180705/0300 s variabilním symbolem uvedeným na přihlášce.

Platbu bezhotovostní formou lze provést pouze pro každý zájmový útvar samostatně.
V případě žádosti o příspěvek od zdravotní pojišťovny je nutné provést platbu v hotovosti v kanceláři DDM Stříbro!

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.